Flipped Classroom - Daniel Barker

- Det hade inneburit 76-77 kronor mer i månaden. Metta Fjelkner förklarar varför Lärarnas Riksförbund valde att tacka nej till budet från SKL - och berättar hur SKL kommer smutskasta beslutet. (Skolvärlden.se)

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Publicerad

Läxan först och lektionen sedan! Just nu föreläser läraren Daniel Barker om undervisningsmodellen Flipped Classroom på flera platser i landet. Gratis för medlemmar! www.lr.se/flippedclassroom