Förbättra er digitala arbetsmiljö med en IT-skyddsrond

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Den digitala arbetsmiljön glöms ofta bort, trots att den upptar mycket av vår tid och kraft. Genom att göra en IT-skyddsrond kan ni se vad som behöver förbättras och ta fram en åtgärdsplan. Helena Kvarnsell, lärare och utredare på Lärarnas Riksförbund, går igenom hur ni kan använda LR:s checklista för att genomföra en IT-skyddsrond på er skola.