Från läsinterventioner till läslyft till klassrum

Professor Monica Reichenberg ger oss en föreläsning om hur man genom strukturerad lästräning kan öka läsförståelsen hos barn, ungdomar och vuxna.