Gymnasieskolan får aldrig innebära stängda dörrar

Publicerad

Lärarnas Riksförbunds har presenterat en rapport som för första gången utvärderar gymnasiereformen, GY11. I stora drag visar undersökningen att gymnasielärarna är positiva till att gymnasieskolans högskoleförberedande program och yrkesprogram specialiseras och renodlas, men man anser inte att det räcker för att minska avhoppen från gymnasieskolan.