Hantera heta frågor i klassrummet

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Per Ahlkvist och Martin Löfgren har tillsammans utvecklat värdegrundsarbetet och skolans demokratiuppdrag med moderna verktyg vilket bidragit till att eleverna utvecklat sin förmåga att formulera ståndpunkter och argumentera utan att kränka varandra - vilket tidigare var ett problem i klassrummet.