Hur får vi högstadieeleverna att förstå vad de läser?

Lärarutbildaren Barbro Westlund inleder seminariet med att presentera vad lärare kan göra för att utveckla de strategier högstadieelever behöver för att förstå olika textgenrer. Hon utgår från aktuell forskning och förklarar begreppet Aktiv läskraft.