Hur får vi unga att läsa mer?

Hur väcker vi elevernas läsglädje och motivation? Och vad behövs för att ge alla elever möjlighet att bli goda läsare, när skolornas förutsättningar skiljer sig så mycket åt. Ett samtal som blandar forskning med praktiska exempel på hur vi kan arbeta med läsning i skolan. Medverkande: Maria Björsell, speciallärare läscoach och författare, och Mary Ingemansson, fil.dr, litteraturdidaktiker och barnboksrecensent. Moderator: Robin Smith, lärare.