Hur hanterar skolan frågan om hederskultur?

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Läraren och journalisten Trifa Abdulla har egen erfarenhet av hederskulturens destruktiva kraft och ser med oro på hur många av de elever hon möter upplever samma förtryck som hon själv gjort. Vad behöver lärare veta och vad behöver skolan göra för att hantera frågan om hederskultur?