IKT på ett självklart sätt i undervisningen

Lärarna Mia Smith och Annika Sjödahl delar med sig av konkreta exempel att använda digitala hjälpmedel i undervisningen med fokus på lärandemålen.