Internationella språkstudien 2011

Neil Jones presenterar den Internationella språkstudien 2011. (Flerspråkighetskonferens 13 nov 2012)