Källkritik - kunskap som alla unga behöver!

Helena Dahl är chef för Statens medieråd som arbetar med medie- och informationskunnighet (MIK), forskning, internationellt samverkan, information, kommunikation, filmgranskning samt administration.