Karriärtjänster för lärare redan i höst

Publicerad

Det är alldeles unikt att staten går in med statsbidrag som ska finansiera rejäla löneökningar för förstelärare och lektorer. - Jag är övertygad om att detta kommer att lyfta lönenivåerna för hela kollektivet på sikt.