Lärarens kroppsspråk – ett kraftfullt verktyg för undervisningen

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Vilken betydelse har lärarens röst, rörelsemönster och gester i klassrummet? Hur kan du som är lärare använda blicken, tempot och din plats i rummet för att främja elevernas lärande? John Steinberg, fil. dr i pedagogik, berättar hur du kan använda icke-verbala signaler och budskap för att skapa förtroende, följsamhet och samarbetsvilja hos eleverna. Samtalet leds av Mia Bohlin, Lärarnas Riksförbund