Lärarnas riksförBand

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Publicerad

Lärarnas Riksförband underhåller i samband med Lärarnas Riksförbunds kongress. Från kongressen maj 2012.