Läsförståelsestrategier för gymnasiet

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Ämnesläraren Anna Nord forskade på sitt eget införande av lässtrategier i gymnasiets år tre. När hon vidareutbildade sig för att ta en andra examen som speciallärare med inriktningen läs- och skrivutveckling började hon reflektera över sin ämnesundervisning. Till slut valde hon att som examensarbete forska på införandet av lässtrategier i den egna undervisningen.