Läsning - framtid eller passe´?

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Vi får höra tre lärarröster om läsning, samt Bo Janssons tankar kring ämnet på Digitala Torgets scen, #bokmassan 2014 (20min)