Med myter som vapen

Om hur vi som lärare kan hantera konspirationsteorier när vi möter dem i vår undervisning. Ett samtal med Bilan Osman utifrån boken "Med myter som vapen".