Moderna språk som framgångsfaktor

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Hur stor roll spelar språkkunskaperna för Sveriges exportframgångar? Vi presenterar en färsk rapport i vilken ledande svenska exportföretag berättar om behoven av ungas kunskaper. Sedan låter vi spännande personer reagera och diskutera attityder till språk och språk inlärning. Särskilt intresserar vi oss för det tyska språkets ställning i världen, Europa och Sverige. Moderator Marianne Rundström Arrangör är Lärarnas Riksförbund