Modersmålsundervisning för digitala infödingar

Dagens ungdomar kan ju allt om datorer! Mia Smith lyfter fram digitala förmågor i våra kursplaner och exemplifierar hur vi som lärare måste ta ansvar för att undervisa och stötta eleverna i den digitala utvecklingen. Skolans kompensatoriska uppdrag gäller även den digitala kompetensen, och när vi förser våra elever med digitala verktyg måste vi också lära dem att hantera dessa på bästa sätt.