Mona Sahlin om yttrandefriheten i skolan

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Publicerad

En pratstund med Mona Sahlin, Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Har som huvuduppdrag att stärka och stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. Mats Ögren Wanger ställer frågorna.