Möt extremismen i klassrummet

Hur ska vi bemöta extremister och extremism i klassrummet? Samhällskunskapsläraren Mikael Bruér förklarar hur han arbetar med de här frågorna. Inspelat på Skolforum okt 2017.