mot Rasism, för Förståelse & Öppenhet

New Connexion har tagit fram ett arbetsmaterial för skolan att jobba med frågor kring främlingsfientlighet.