New Connexion - ett verktyg mot rasism

I samarbete med Lärarnas Riksförbund erbjuds skolor över hela landet kostnadsfri utbildning i användandet av materialet samt fortbildning i frågor som rör rasism och integration. Hur får man människor med olika bakgrund att fungera på ett bra sätt tillsammans? Vem ska anpassa sig och hur förstår vi varandra?