Nu växlar vi upp kampen för en nationell kunskapsskola

Våren 2016 fattade Lärarnas Riksförbunds kongress beslut om att fortsätta driva frågan om ett nytt huvudmannaskap för den svenska skolan. Nu har förbundsstyrelsen diskuterat och fördjupat argumentationen för det vi kallar en nationell kunskapsskola. Här berättar förbundsordförande Åsa Fahlén om hur vi i Lärarnas Riksförbund resonerar.