Ny forskarantologi belyser utbildningsvetenskapens kärna

- Detta är en unik bok som det inte finns någon tidigare motsvarighet till, säger antologins redaktör Bo Jansson, 2:e vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.