Nyanlända - hur ska skolan klara sitt uppdrag?

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Publicerad

Flera kommuner tar på kort tid emot flera hundra nyanlända barn. Hur ska skolan lägga upp undervisningen för att dessa barn ska klara de svenska målen. Om alla ska gå i förberedelseklass, hur ska den då se ut? Forskare och nationella beslutsfattare ger sin syn på saken.