Nyanländas väg in i svenska skolan

Vilka hinder möter nyanlända elever? Vad utmärker språket i olika ämnen, och hur gör vi undervisningen både språk- och kunskapsutvecklande? Lärarfortbildaren Saima Glogic ger svar på dessa och många andra frågor.