Problemlösning i matematik på olika sätt

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Problemlösning har en central roll i matematikämnet. Matematikläraren Nicklas Mörks föreläsning handlar om hur man genom undervisningen samtidigt kan sätta fokus på olika aspekter av problemlösningsprocessen och det matematiska innehållet.