Proposition Stadgar kongress 2012

Publicerad

Punkt 21. Anders Almgren presenterar förbundsstyrelsens proposition kring stadgar.