Psykisk hälsa viktig för lärandet – så kan du arbeta hälsofrämjande i skolan

Genom att främja elevers psykiska hälsa skapar vi bättre förutsättningar för dem att må bra och lyckas i skolan och livet. Skolöverläkaren Kristina Bähr om hur vuxna i skolan kan stärka elevers psykiska hälsa och hjälpa alla elever att lyckas i skolarbetet. Samtalet leds av Mia Bohlin, Lärarnas Riksförbund