Ranelid-priset 2014 till Torgny Karnstedt

" -En värdig pristagare, som har gjort mer än vad jag gjort för ordet ute på skolorna. Han har mött nästan 300.000 elever under 31 år. Och det kommer han fortsätta med" menar Björn Ranelid om årets pristagare.