Rasist blev jag hemma, nazist blev jag i skolan

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Den intolerante gör inte sig själv, den intolerante görs också av den tolerante. En stark berättelse av Christer Mattsson som väcker viktiga tankar och funderingar kring sociala identiteter och skolans, familjens och kompisarnas roll i en människas val av åsikter. - Vår största utmaning idag är inte intoleransen i sig, utan polariseringen mellan de intoleranta och de toleranta. Toleransen har ökat, men också mobiliseringen bland de intoleranta. - Jag är ibland rädd för att den pedagogik som förs av oss i skolan snarare främjar eskaleringen än den bidrar till att minska spänningarna i polariseringen, menar Christer Mattsson Christer Mattsson, tf föreståndare för Segerstedtinstitutet och grundare av Toleransprojektet, har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med ungdomar som befinner sig i nazistiska sub-kulturer eller motsvarande vit makt-grupperingar.