Rätten till kunskap - en fråga om tid

Hur ser elever och lärare på den tid de spenderar tillsammans i form av undervisning? Är undervisningstiden tillräcklig? Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har tillsammans låtit undersöka undervisningstiden i gymnasieskolan. (Almedalen 2012)