Röster från LR Stud höstkonferens 2014

Publicerad

Intresset var enormt inför LR Studs höstkonferens "En skola fri från rasism". På frågan om det här temat bör återkomma var det vanligaste svaret "Absolut!" i utvärderingarna från deltagarna.