Rousseau: Emill(e) - barnets perspektiv (1/3)

Om det pedagogiska arvet efter Rousseau. Medverkande Maria Carling, journalist och författare, Lukas Björkman, Chefredaktör Kamratposten, Lena Kåreland, Professor Uppsala Universitet samt Rousseau-kännaren Ghislain Waterlot, Genèves Universitet. Språk Svenska och engelska.