Så har läsningen påverkat mig

För Alice Wanger har läsningen varit ovärderlig, både i skolsammanhang och på fritiden. Hör hennes egen berättelse, och om vad hon tycker att läsningen kan ha för positiva effekter för barn och ungdomar.