Så kan du jobba med integrationsfrågor i skolan

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Publicerad

Lärarna Linn Johansson och Elin Helldén har skrivit en lärarhandledning till antologin "Skolan och integrationen". Här berättar de om hur du med utgångspunkt från boken kan arbeta vidare med integrations- och toleransfrågor i klassrummet och kollegiet.