Så lyfter vi yrkesutbildningen

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Publicerad

Boken Kompetens för framtiden presenterades vid ett seminarium den 29 april. Gymnasieskolans yrkesprogram har en viktig roll för kompetensförsörjningen i dagens Sverige. Men antalet elever som fullföljer sitt yrkesprogram har minskat kraftigt och tillgodoser inte arbetsmarknadens behov. Lärarnas Riksförbund har bjudit in en rad ledande politiker och andra sakkunniga för att ge sitt perspektiv på hur gymnasieskolan och dess yrkesutbildningar bör se ut för att möta arbetsmarknadens behov i framtiden.