Så vill Socialdemokraterna förbättra skolan

Ibrahim Baylan (S) intervjuas om hur ett framtida ansvarstagande för skolan kan se ut.