Samtal med Läsrörelsens Elisabet Reslegård

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Publicerad

Lyssna till och lär av den erfarna och engagerade Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare för föreningen Läsrörelsen.