Seminarium om Läsförståelse och En läsande klass

Från Bokmässan 2013 med Malin Gonzalez, Martin Widmark, Monica Reichenberg och Johan Unenge. Inledning av Elisabeth Reslegård. Moderator Disa Demirbag-Sten.