Sjunkande kunskapsresultat största problemet

Publicerad

Jan Björklund i en intervju om skolans största ödesfrågor. (Skolvärlden.se dec 2012)