Skapa delaktighet i undervisningen med Peer Instructions

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Med hjälp av digitala redskap vill läraren Mikael Bruér skapa en miljö där elevaktivitet och deltagande står i centrum för undervisningen. Peer instructions är en av de metoder han använder för att utveckla detta. Mikael Bruér – lärare, ämnesspanare och kapitelförfattare i boken Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan. (från SETT maj 2017)