Skolpeng stärker segregation

Publicerad

Per Thullberg, tidigare generaldirektör för Skolverket, talar om följderna när kommunerna inte tar hänsyn till likvärdigheten i fördelningen av resurser. (Skolvärlden sept 2012)