Skolvalet och likvärdigheten

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Publicerad

Seminarium om hur det fria skolvalet kan utvecklas så att det i högre grad stärker alla elevers möjligheter att nå kunskapsmålen.