Språket är fundamentet i vår demokrati

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

"God språkkännedom hos våra ungdomar är demokratins främsta och bästa försvar. Att kunna göra sin röst hörd, förutsätter just tillgång till språket". (Birgitta Ohlsson, 9 nov 2013, Språklärarnas riksförbund 75 år)