Språkutvecklande arbetssätt i bildämnet

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Att tolka och analysera i bildämnet genom praktiskt bildarbete och därefter det i viktiga bildsamtalet få syn på hur en gjort. Kristina Rilbe, bildlärare, ger olika tips och metoder att få syn på bildspråket och ämnesspecifika begrepp i bildämnet.