Studie- och yrkesvägledning i skolan måste stärkas, och det är jätteviktigt!