Svenskläraren och grannspråken

Publicerad

Vad står det i läro- och kursplanerna? Hur ser det ut i svensklärarutbildningen? Hur ser det ut i skolverkligheten? Fredrik Roste, Svensklärarföreningen, ger sin syn utifrån ett svensklärarperspektiv. (Bokmässan 28 sept 2012)