Tre lärarröster om läsning

Är läsning passé eller framtid? Tre svensklärare resonerar kring ämnet.